Bezet door Duitsland tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog, heeft België de afgelopen 50 jaar een economische bloei doorgemaakt om een ​​model West-Europese liberale democratie te worden. Favoriet als vakantieland is het volgens de statistieken niet: dat is Frankrijk. Maar op weg daarheen kom je dan wel vrijwel standaard door het land dat zich met de Tiendaagse Veldtocht (2-12 augustus 1831) losmaakte van de Nederlanden. België heeft nog steeds last van de kloof ​​tussen het voornamelijk Nederlandstalige noorden en het Franstalige zuiden. De cocktail Vlaanderen, Wallonië en Brussel houdt België permanent gistend. En dat verklaart dan weer waarom trappisten- en andere bieren ‘ons’ er op bezoek zo goed smaken.