Calamiteitenfonds

De garantie van het Calamiteitenfonds
De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u aanspraak kunt maken als de reis of een deel van de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig uitgevoerd kan worden. U krijgt een deel van de reissom terug, als de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig uitgevoerd kan worden. U krijgt de noodzakelijke meerkosten vergoed als gevolg van een calamiteit de reis aangepast moet worden, of als u vervroegd gerepatrieerd moet worden.

Voor max. 9 personen per boeking wordt een verplichte toeslag van €2,50 in rekening gebracht.

Deze garantie is van toepassing op alle onder de (ANVR) reisvoorwaarden gesloten reisovereenkomsten, overeenkomsten van vervoer en overeenkomsten van verblijf. Het dienen bovendien toeristische reizen (vakanties) te betreffen. Onder deze definitie vallen ook de zogenaamde eigen vervoerreizen, buspendels en (losse) chartertickets.

Wat valt NIET onder de Calamiteitenfonds garantie?
Losse huurovereenkomsten, zoals bijvoorbeeld de huur van een auto, vallen niet onder de garantieregeling. Ook een los lijndienstticket valt niet onder het Calamiteitenfonds. Klik hier voor de garantieregeling van het Calamiteitenfonds. Graag verwijzen we u ook naar www.calamiteitenfonds.nl